Форумның негізгі тақыраптары

Кешенділік ұғымы

 • жасампаз және мәдени экономика ұғымы: тұжырымдама және іс-тәжірибе негізінде, неліктен оның елдер үшін маңызы бар;
 • аймақтардың, елдер мен қалалардың арасындағы, мемлекеттік және мемлекеттік емес мүдделі тараптардың арасындағы, «ескі» және «жаңа» мәдениеттердің арасындағы түрлі қарым-қатынастар мен байланыстардың маңызын мойындау;
 • жасампаз экономика саясаты: оның құрылымын, түрлі деңгейлерін және оның мәдени саясаттан несімен өзгешеленетінін түсіну.

Ұлттар, қалалар және азаматтар: неліктен жасампаздықтың маңызы бар

 • мәдениет пен жасампаздыққа инвестициялаудың және осындай инвестициялардың экономикалық және әлеуметтік дамуға қосатын үлесінің артықшылықтарын түсіну;
 • әлеуметтік капиталды мәдениет арқылы дамыту;
 • ұлттық ұмтылыстарды іске асыру: саясат пен жоспарларды әрекетке түрлендіру;
 • басқа «ақылды» жасампаз қалалардың тәжірибесін зерделеу.

Орталық Азияның әлем картасындағы орны

 • халықаралық тәжірибемен салыстыру: қандай үлгілер бар және олар Орталық Азияның әр түрлі елдеріне қаншалықты сай келеді; 
 • ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЕО, ЭЫжДҰ және т.с.с. пайдаланатын жалпы қабылданған халықаралық механизмдер арқылы танымалдыққа ие болу.

Фактологиялық қор, мүдделі тараптарды айқындау және бәсекеге қабілеттілік

 • фактологиялық қор не үшін керек және оны қалай құрады;
 • біздің күшті және осал тұстарымызды қалай кәдеге жарату керек, мемлекеттік және мемлекеттік емес мүдделі тараптардың арасындағы қарым-қатынас;
 • ұлттық дамуды қолдау үшін мәдени тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің әлеуетін қалай бағалау керек.

Мәдениет саласындағы жасампаздық машықтар, менеджмент және кәсіпкерлік

 • мәдениет саласындағы кәсіпорындар тиімді жұмыс істеуі үшін қандай адамгершілік қасиеттер мен мүмкіндіктер қажет; 
 • тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сату көлемін қалай арттыруға, көбірек адам жалдауға және жалпы әл-ауқаттың нығаюына қалай белсендірек ықпалдасуға болады.

Орталық Азия дүние жүзі үшін: мәдени туризм және жасампаздық өнімдер экспорты

 • туризм экономикасын және түрлі елдерді/нарықтарды ерекшелейтін сипаттамаларды түсіну;
 • бұрыннан бар күшті тұстар мен ресурстарды айқындау және пайдалану; 
 • мәдени мұра мен туризм секторларындағы даму алғышарттары мен жаңа жұмыс тәсілдерін көру үшін мәдени саясат пен мәдени экономика саясатының арасындағы айырмашылықты түсіну.