Бейнематериалда IELTS емтиханында ауызекі тіл машықтарын бағалау кезінде грамматиканың қандай қырларының, соның ішінде мағыналық дәлдіктің, күрделі сөйлемдердің және тапсырманың әр түрлі бөлімдері үшін қажетті етістіктердің әр түрлі шақтарының қолданылуының ескерілетіні түсіндіріледі. Онда ағылшын тілінің грамматикасын жақсартуға көмектесетін ресурстар мен жаттығулар бойынша ұсыныстар беріледі.