Бейнематериалда IELTS емтиханында ауызекі тіл машықтарын бағалау кезінде лексика мен сөздік қордың  қандай қырларының, соның ішінде сөз тіркестерінің, коннотациялардың, сирек кездесетін сөздер мен тіркестердің пайдаланылуының және қайта фразалаудың ескерілетіні түсіндіріледі. Лексика мен сөздік қорды қалай шыңдау және жақсартуға болатыны туралы ұсыныстар беріледі.